Λύσεις υδάτινων πόρων

 

Ασύρματο Σύστημα ηλεκτρονικής Μέτρησης Κατανάλωσης & Διαχείρισης ΎδατοςΗ TEONOVA διαθέτει στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά ένα Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Ύδατος σύγχρονης τεχνολογίας, με τη χρήση ασύρματων ψηφιακών μετρητών κατανάλωσης νερού οι οποίοι αντικαθιστούν τους υπάρχοντες αναλογικούς οικιακούς μετρητές (παλαιάς τεχνολογίας)
Η TEONOVA διαθέτει στην Ελληνική και Βαλκανική αγορά ένα Ψηφιακό Σύστημα ασύρματης μέτρησης της κατανάλωσης & διαχείρισης Ύδατος. Πρόκειται για ένα σύστημα ασύρματων μετρητών κατανάλωσης νερού οι οποίοι αντικαθιστούν τους υπάρχοντες αναλογικούς οικιακούς μετρητές (παλαιάς τεχνολογίας) και έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν τις μετρήσεις κατανάλωσης νερού ασύρματα στο κέντρο διαχείρισης του συστήματος (εταιρεία Ύδρευσης).
Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα να κλείνουν την παροχή του νερού ασύρματα (χωρίς φυσική παρουσία τεχνικού) σε περιπτώσεις διαρροής ή μη πληρωμής. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς μετρητές νερού, ηλεκτρονικούς συλλέκτες των δεδομένων των μετρητών και αποστολή των δεδομένων αυτών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η διαχείριση πετυχαίνεται από την αντίστοιχη εφαρμογή που είναι εγκατεστημένη στον Η/Υ και που χειρίζεται ο ίδιος ο δήμος ή η εταιρία υδάτων.
Όλοι οι μετρητές συνδέονται ασύρματα με τις μονάδες συλλογής ( datacollectors) οι οποίοι επικοινωνούν με το κέντρο διαχείρισης μέσω των κεντρικών μονάδων συλλογής (dataconcentrators) με GPRS σύνδεση. Αυτό δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των μετρητών ακόμα και από εκτός Ελλάδας !!
Τοποθετείται ένας Ηλεκτρονικός Μετρητής Ύδατος προς αντικατάσταση ενός μετρητή παλαιάς τεχνολογίας. Ο ηλεκτρονικός μετρητής εκτός από το βασικό μετρητή περιλαμβάνει ένα πομποδέκτη RF σημάτων, μία μπαταρία και μία βαλβίδα που ανοίγει και κλείνει το μετρητή μέσω RF εντολής.
Εντολή μέτρησης.
Την ώρα που ζητάμε τη μέτρηση από το κέντρο ελέγχου, το DataCollector επικοινωνεί με το μετρητή και καταγράφει τη μέτρηση εκείνη τη στιγμή. Στη συνέχεια προωθεί τη μέτρηση στο Dataconcentrator όπου με τη σειρά του στέλνει τη μέτρηση στο κέντρο ελέγχου μέσω GPRS σύνδεσης.
Εντολή διακοπής παροχής νερού.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση παραστεί η ανάγκη να διακοπεί η παροχή νερού σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει εγκατεστημένος ηλεκτρονικός μετρητής, αυτό πετυχαίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου από τον χειριστή του προγράμματος ελέγχου στο κέντρο ελέγχου. Η εντολή μέσω του DataConcentrator προωθείται στο DataCollector όπου με τη σειρά του μέσω RF σημάτων επικοινωνεί με το μετρητή και του δίνει την εντολή. Ο μετρητής κλείνει/ανοίγει τη βαλβίδα και επιστρέφει μήνυμα επιτυχούς αποτυχίας πράξης. Έτσι ο χειριστής ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει.